Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Организациска поставеност
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Контакт-информации

Фондација отворено општество - Македонија (ФООМ)

Адреса:
Бул. Јане Сандански 111, Скопје
П. фах 378, Република Македонија

Телефон:
+389 2 2444 488

Факс:
+389 2 2444 499

Е-маил:
osi@soros.org.mk

Организациска поставеност 
 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions