Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Извештаи

Ургентен фонд за намалување на последиците од економската криза 2009-2011 
Годишен извештај 2012 
Годишен извештај 2011 
Годишен извештај 2010 
Годишен извештај 2009 
Годишен извештај 2008 
Годишен извештај 2007 
Годишен извештај 2006 
Годишен извештај 2005 
Годишен извештај 2004 
Годишен извештај 2003 
Годишен извештај 2002 
Годишен извештај 2001 
Годишен извештај 2000 
Годишен извештај 1999 
Годишен извештај 1998 
Годишен извештај 1997 
Годишен извештај 1996 
Годишен извештај 1995 
Годишен извештај 1994 
Годишен извештај 1992/93 
 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions