Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Организациска поставеност
За Џорџ Сорос
Мисија на ФОО
Конкурси
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За Фондацијата

Мисија на ФОО

Фондациите отворено општество (ФОО) се приватна фондација која дава грантови и води оперативни програми. Со седиште во Њујорк, ФОО работи како централа на мрежата организации за отворено општество - група автономни фондации и организации во повеќе од 50 земји ширум светот. Мрежата спроведува широк спектар активности насочени кон промоција на отвореното општество преку оформување владини политики и преку поддржување на образованието, медиумите, јавното здравство, човековите права и правата на жените, како и на социјалната, правната и економската реформа. Со цел да ги намали и да ги спречи негативните последици од глобализацијата, мрежата настојува да го негува глобалното отворено општество преку зголемување на соработката со: невладини организации, влади и меѓународни институции.

ФОО е основан во 1993 година од инвеститорот и филантропот Џорџ Сорос, со цел да ги поддржува неговите фондации во Средна Европа и во Источна Европа и во поранешниот Советски Сојуз. Фондациите, основани од 1984 година наваму, имаат цел да им помогнат на поранешните комунистички земји да го пребродат процесот на транзиција кон демократијата. Мрежата го прошири својот географски опфат и сега вклучува фондации и иницијативи во: Африка, Средна Азија и Кавказ, Монголија, Југоисточна Азија, Турција, Латинска Америка и Соединетите Американски Држави. ФОО поддржува избрани проекти и во другите делови на светот.

 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions