Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Тековни конкурси
Архива
Како се аплицира?
Како се одлучува?
Формулари и упатства
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Конкурси

Формулари и упатства

- Пријавите за грантови ќе бидат разгледувани само доколку се поднесени во регуларните формулари на ФООМ или на посебно креирани формулари за одредени програми.


Упатство за пополнување на пријави (80KB)


Формулар за организации / институции (562KB)


Формулар за поединци (100KB)

 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions