Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Тековни конкурси
Архива
Како се аплицира?
Како се одлучува?
Формулари и упатства
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Конкурси

Тековни конкурси

Конкурс за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации 
Конкурс за доделување мали грантови за работни стипендии во граѓански организации 
RHSP Конкурс за медицински стипендии за Роми за академска/учебна 2013/2014 година 
RMUSP Конкурс за стипендирање на студенти Роми за академска 2013/2014 година 
 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions