Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Тековни конкурси
Архива
Како се аплицира?
Како се одлучува?
Формулари и упатства
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Конкурси

Тековни конкурси 
Архива 
Како се аплицира? 
Како се одлучува? 
Формулари и упатства 
 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions