Дата/време
Опис на настанот
Настан
Локација
 
#1
02.11.2012
11:00
Конференција за Извештајот на ЕК и за напредокот на РМ во евроинтеграциите
„Шанса или предизвик“
Холидеј Ин, Милениум 1
#2
05.11.2012
11:00
Промоција на фототипско издание
„60 години од објавувањето на Граматиката на македонскиот литературен јазик од Хорас Лант“
Холидеј Ин, Милениум 1
#3
09.11.2012
11:00
Тркалезна маса
„господ не е голем“ од Кристофер Хичинс
Холидеј Ин, Милениум 1
#4
14.11.2012
9:00-17:00
Конференција за отворени образовни ресурси, отворен пристап и неформално образование (I ден)
e-Society.mk: „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!“
Холидеј Ин, Милениум 1
#5
15.11.2012
10:00-17:00
Конференција за отворени образовни ресурси, отворен пристап и неформално образование (II ден)
e-Society.mk: „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!“
Холидеј Ин, Милениум 1
#6
16.11.2012
11:00
Промоција и дебата
„Децата на граѓанската војна во Грција, бегалците и политиката на сеќавањето“ од Л.М Денфорт и Р.В. Босхотен
Холидеј Ин, Милениум 1
#7
20.11.2012
11:00
Конференција за напредокот во децентрализацијата, регионалниот и локалниот развој
„Регионален и локален развој – потенцијал или параван“
Холидеј Ин, Милениум 1
#8
21.11.2012
10:00
Претставување на анализа и дебата
„Парламентарната контрола над Владата во Македонија“
Холидеј Ин, Милениум 1
#9
22.11.2012
21:30
Концерт на Шутка Рома Рап
„Me sium underground” „Јас сум андерграунд“
Клуб Хавана
#10
23.11.2012
18:00
Проекција на документарен филм и дебата
Криминализација на трансмисија на ХИВ и СПБ помеѓу сексуални работници
ГЕМ Клуб
#11
26.11.2012
11.00
Чии се нашите пари? или Како се управува со јавните пари?
Криминализација на трансмисија на ХИВ и СПБ помеѓу сексуални работници
Холидеј Ин, Милениум 1
#12
27.11.2012
11.00
Промоција и дебата
„Македонските деца-дедовци: Транснационалната политика на меморијата, егзилот и враќањето 1948 – 1998“ од Кит Браун
Холидеј Ин, Милениум 1
#13
28.11.2012
11.00
Претставување на анализа со дебата
“Хронологија на македонската лустрација” од Фросина Ременски Тошевска(соработници: Владимир Пивоваров и Жарко Трајановски
Милениум 1
#14
29.11.2012
11.00
Промоција и дебата
„Борбата за македонскиот идентитет 1870-1912“ од Ник Анастасовски
Холидеј Ин, Милениум 1
#15
30.11.2012
11.00
Тркалезна маса
Ромите и имплементација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти
Холидеј Ин, Милениум 1